Posebnost rada učilišta


Učilište Cvrčak organizira rad u manjim skupinama polaznika, a u radu se koristi klasičnim metodama poučavanja, kao i multimedijalnim pristupom, kako bismo kombinacijom navedenog postigli najbolje rezultate u situacijskom učenju. 

Za naše polaznike omogućavamo i besplatne individualne konsultacije s predavačima, koje su posebno korisne u slučaju duljih izostanaka zbog bolesti ili uoči većih ispita.

Za roditelje maloljetnih polaznika organiziramo i individualne informacije kod predavača, te po potrebi i roditeljske sastanke.

Tijekom godine u radu se vrše redovna periodična testiranja, te završna testiranja za module i stupnjeve, kako bi polaznicima omogućili što detaljniji uvid u njihov vlastiti napredak. Potičemo i samoprocjenu polaznika radom na jezičnom portfoliju.

Po potrebi možemo organizirati i testiranja polaznika za akceleraciju po stupnjevima.

Za polaznike B2, C1 i C2 stupnjeva organiziramo i pripreme za polaganje Cambridge ESOL ispita (FCE, CAE i CPE) u British Councilu (Hall of Fame), za što tijekom pedagoške godine organiziramo i 3-4 besplatna probna ispita s komisijom ispitivača.

Pri odlučivanju za pristupanje navedenim ispitima, polaznicima ćemo dati detaljne informacije i savjet, te ćemo za njih izvršiti konačnu prijavu na portalu British Councila, čiji smo partner već nekoliko godina.
 

Toscana cms 2010
web design by Dizajn studio Ringeis - www.ringeis.hr