STRANI JEZICI - USAVRŠAVANJE
redovni verificirani programi općeg jezika

 UČILIŠTE CVRČAK ima verifikaciju za 4 strana jezika:


- engleski opći jezik / KLASA: UP/I-602-07/09-03/00122 od 28.09.2010.
- njemački opći jezik/ KLASA: UP/I-602-07/11-03/00272 od 14.12.2011.
- talijanski opći jezik/ KLASA: UP/I-602-07/11-03/00272 od 14.12.2011.
- španjolski opći jezik/ KLASA: UP/I-602-07/11-03/00272 od 14.12.2011.

Programi se provode na stupnjevima:
A1 (min 140 nastavnih sati) - 2 modula
A2 (min 140 nastavnih sati) - 2 modula
B1 (min 280 nastavnih sati) - 4 modula
B2 (min 140 nastavnih sati) - 2 modula
C1 (min 280 nastavnih sati) - 4 modula
C2 (min 140 nastavnih sati) - 2 modula

Verificirani nastavni programi i stupnjevi usklađeni su s CEFR-om(ZEROJ) te su ujedno i priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita u British Councilu.
Nastava se odvija 1x2 nastavna sata tjedno ili 2x2 nastavna sata tjedno, a trajanje modula je 70 nastavnih sati za skupinu od minimalno 8 polaznika.
 
Polaganje završnog ispita i izdavanje svjedodžbi za polaznike UČILIŠTA CVRČAK uključeno je u školarinu. Po završetku modula polaznik prima uvjerenje, a po završetku stupnja javnu ispravu, tj. svjedodžbu, s pravom upisa u elektronički obrazac(radna knjižica).

Uz redovne programe, osmislili smo i dodatne programe prema zahtjevima i potrebama naših polaznika.
Vrste programa za odrasle

dodatne informacije:
upis i odabir stupnjeva
stupnjevi
uvjerenja i svjedodžbe

Toscana cms 2010
web design by Dizajn studio Ringeis - www.ringeis.hr